Gebruiksvoorwaarden

Boek
Betaal uw verblijf

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is eigendom van Camping Turiscampo en is louter informatief over de diensten van onze camping. Toegang tot deze website impliceert de kennis en acceptatie van de volgende gebruiksvoorwaarden.

Eigendom van de website

De domeinnaam www.turiscampo.com is geregistreerd op naam van Turiscampo-Sociedade de Empreendimentos Turísticos Parques do Algarve Lda., hierna “Camping Turiscampo”, hoofdkantoor te E.N. 125, ESPICHE, 8600-147 LUZ LGS, Bedrijfsnummer: 500427097, E-mail: info@turiscampo.com, telefoon (00351) 282 789 265.

Intellectueel eigendom van de website.

Alle rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van deze website en het grafische ontwerp zijn het exclusieve eigendom van Camping Turiscampo, die de exclusieve exploitatierechten ervan heeft. Dienovereenkomstig is reproductie, distributie, openbare communicatie en wijziging, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Camping Turiscampo verboden. Evenzo zijn alle onderscheidende symbolen, handelsmerken, handelsnamen of symbolen van eender welke inhoud op deze website beschermd door de wet.

Update en wijziging van de website

Camping Turiscampo behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website en de configuratie of presentatie ervan op elk moment te updaten, te wijzigen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder daarvoor enige vorm van verantwoordelijkheid op zich te nemen.